Project

ARTRA's Project

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย ส่งผลให้ความต้องการในการอยู่อาศัยปรับเปลี่ยนไปในหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการเฉพาะของเจ้าของ เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตทุกๆวัน อาร์ทรา อินทีเรียร์ ให้ความสำคัญกับงานออกแบบทั้งในด้านฟังก์ชั่นและสุนทรียะทางด้านการอยู่อาศัยในทุกรูปแบบ ไม่เพียงแต่ความท้าทายในการออกแบบงานที่พักอาศัย สำหรับโปรเจคโรงแรม ร้านอาหาร หรือออฟฟิศเอง ก็ถือเป็นโจทย์ความท้าทายใหม่ๆที่ทางเราได้พยายามพัฒนาให้ออกมาเป็นตัวตนของเจ้าของได้มากที่สุด

Private Residence

Screen Shot 2565-07-11 at 11.22.50
Screen Shot 2565-07-11 at 11.23.28
Screen Shot 2565-07-11 at 11.23.02
LINE_ALBUM_14-12-2021_211215
Screen Shot 2565-07-11 at 11.23.52
Screen Shot 2565-07-11 at 11.23.14
project 500x320-02
project 500x320-03
project 500x320-04
project 500x320-05
project 500x320-06
project 500x320-09
project 500x320-11
project 500x320-12
project 500x320-13
project 500x320-14
project 500x320-15
project 500x320-16

Resort Hotel & Spa

1st floor-01-01_Interactive LightMix_Interactive LightMix
project 500x320-17
project 500x320-18
project 500x320-20

Luxury Penthouse

project 500x320-07
project 500x320-08
project 500x320-10
project 500x320-19